Katalog

Grupa G - Łańcuchy przenośnikowe

Podgrupa » Łańcuchy akumulacyjne

Typ » Z elementem akumulacyjnym (rolką) nad łańcuchem

» G-II-1-1

Typ » Z elementem akumulacyjnym (rolką) pośrodku łańcucha

» G-II-2-1

Podgrupa » Łańcuchy napędowe rolkowe z przyłączem

Typ » Typ M i K - o podziałce normalnej

» G-I-1-1

Typ » Typ M i K - o podziałce wydłużonej

» G-I-2-1

Podgrupa » Łańcuchy z elementami plastikowymi

Typ » Z nakładką plastikową

» G-IV-1-1

» G-IV-1-2

Podgrupa » Łańcuchy z nakładką specjalną

Typ » Z nakładką gumową Typ UG

» G-III-2-1

» G-III-2-2

Typ » Z nakładką metalową Typ U

» G-III-1-1

Podgrupa » Łańcuchy z przyłączem specjalnym

Typ » Łańcuchy przenośnikowe specjalne

» G-V-1-4

» G-V-1-5

Typ » Łańcuchy z przyłączem zębatym

» G-V-1-1

» G-V-1-2

» G-V-1-3