Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMES Sp. z o.o.
89-200 Szubin, ul. Kcyńska Nowe Osiedle 1

tel./fax (52) 384 34 74, (52) 384 26 95, (52) 384 80 20, (52) 384 21 70

http://www.komes-ltd.pl                   komes@komes-ltd.pl

NIP: 562-000-42-36                        REGON: 090164148

KRS: 0000117594

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS , Kapitał zakładowy 60 000,00 PLN


Wyświetl większą mapę